Milí priatelia,

Volám sa Jarka a túto malú firmu som založila v roku 1999. Napriek tomu, že som vyštudovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, vždy ma bavila práca s kvetmi, ich aranžovanie a pretváranie do všemožných podôb. A tak som sa dopracovala až k výrobe a aranžovaniu pohrebných vencov, kytíc, jedným slovom až k smútočnej floristike. Vencové podklady zo živej čečiny (korpusy), mi pripravuje môj manžel, ktoré potom ja  aranžujem do konečnej podoby. Náuka o umeleckom písme v škole mi umožňuje vypísať na smútočnú stuhu akýkoľvek text na vysokej úrovni. Na techniku prevedenia dbám veľmi pozorne, pretože nekvalitne prevedená práca by mohla spôsobiť situáciu, ktorá by mohla nepríjemne zasiahnuť najmä pozostalých. Hlavným kritériom je pevnosť smútočnej dekorácie. Pokiaľ sa vence, kytice a iné aranžmá dostanú na hrob, veľakrát sa prekladajú a prevážajú. Preto je veľmi dôležitá precízna práca. Nič sa nesmie uvoľniť, alebo vypadnúť. Vo vencoch nesmie byť vidieť žiadny pomocný materiál, všetko je perfektne začistené, a ukryté. Finálny výrobok pôsobí čisto, celistvo a má jasne definovateľný tvar.

Spolupráca:

POHREBNÍCTVO BANDŽÁK & BANDŽÁK, VICTORYs, s.r.o.

Dom smútku (Cintorín)  MČ BARCA

055/62 201 24

+421905359506

+421905228836

Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK9609000000000447945633

BIC: GIBASKBX