Júlia

 

Jarmila Lovászová

Za priekopou 27

040 16 KOŠICE-Myslava (200 m za reštauráciou Koliba)

tel. 055/685 38 37

mobil: +421 905 236 368

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: SK 9609000000000447945633

BIC: GIBASKBX